Optifix Philippines

Ano ang Optifix?
Ang Optifix ay isang pormulang pang-iwas na pinoprotektahan ang mga mata mula sa pagkabulok. Ang mga proteksiyon na katangian ng formula ay nagbibigay-daan sa mga gumagamit na mapanatili ang isang


Optifix

1 Blog posts

Comments