Vé xổ s ố của triệu phú năm mới... giá trị 100,000 được bán ở Quận Berk

Vé xổ s ố của triệu phú năm mới... giá trị 100,000 được bán ở Quận Berk

Một phiếu xổ s ố triệu phú năm mới xứng đáng... 100,000 đã được bán ở Quận Berk.Get more news about nhiều ưu đãi,you can vist hanoibetting

Số vé xổ số của Hội đồng Pennsylvania tố được công bố vào ngày thứ tám trong vòng trăm, ngàn năm đều được bán tại Fine Wine... Good spirs in the Dougal Shopping Center on Old Swede Road in-Dougal.Số vé đã thắng, 0034744, được lấy ngẫu nhiên từ hơn 101,600 Triệu phú vé Raffle số được bán giữa Dec. 22 và Dec. 28,

Người thắng cuộc phải có một cuộc hẹn đến thăm một văn phòng xổ số để đích thân nhận giải thưởng.Giải thưởng không thể được yêu cầu t ại tiệm bán lẻ hay gửi thư.


tom jack

739 Blog posts

Comments